Coaching

detrainingen coaching

De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.


Deze beroemde quote is van Jean-Paul Sartre, een van de grootste schrijvers en belangrijkste filosoof van de twintigste eeuw. Wij geloven net als Sartre dat de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens centraal staan.

Het bestaan is volgens Sartre een dynamisch proces waarin een persoon zichzelf definieert door zijn acties en keuzes.  Het maken van keuzes is een lastig proces, vaak is je omgeving bepalend voor jouw keuzes die niet altijd even goed uitpakken. Volgens Sartre is dit de reden waarom de anderen vaak een last zijn: Vandaar zijn andere beroemde uitspraak: 'De hel, dat zijn de anderen'.

Wij helpen je graag en goed om je inzicht te geven in je eigen actie en keuzes die tot bepaalde overtuigingen hebben geleid. Dat doen wij met behulp van verschillende beproefde en bewezen coachingstechnieken.

Wat is Coaching?
Wij begeleiden je om in positieve zin te veranderen, wij geloven in ontwikkeling en  veranderen gebeurt altijd in de wisselwerking tussen overtuiging, inzicht en gedrag.  Wij gaan uit van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Jij bepaalt het doel: Wij stellen de vragen, geven adviezen en voegen waar nodig kennis toe. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Onze gesprekken hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat je voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Wij motiveren je om te veranderen. Je maakt altijd het onderstaande proces van leren door:
Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen..

Effectiviteit
Wij hebben hier zelf geen onderzoek naar gedaan, behalve dat wij inmiddels een grote schare van tevreden klanten hebben. Uit grootschalig onderzoek blijkt dat de effecten van coaching op belangrijke gebieden een groot effect hebben.
•  prestaties en vaardigheden
•  overtuigingen en mindset
•  welzijn
•  coping
•  werkhouding
•  zelfregulatie, zelfkennis en reflectie

Daarnaast zijn er nog de volgende effecten geconstateerd.
•  Een afname van psychische klachten, zoals burn-out en stress
•  Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werken of relaties
•  Verbetering in vaardigheden en effectiviteit van professionals
•  Het bereiken van doelen.