Persoonlijkheidstest

PERSOONLIJKHEIDSTEST
Enneagram is een eeuwenoud analysemodel wat voor diverse toepassingen effectief kan worden ingezet. In de Verenigde Staten wordt het op universiteiten gedoceerd en het wordt ook succesvol toegepast in het bedrijfsleven.

Doe de gratis test!

Hoewel het model veel diepgang heeft, is het niet moeilijk er mee te werken en is het verbluffend effectief.

Vooral de karakterstructuren, de 9 Enneatypes zijn bekend en worden vaak toegepast als psychologisch model voor menstypering. Minder bekend is het Enneagram als procesmodel. Hieruit blijkt de diepgang van het Enneagram en dit vergroot de toepasbaarheid enorm.

De typologie van de karakterstructuren berust op de onbewuste motivatie voor gedrag. Op basis hiervan kunnen we mensen typeren en indelen. Dit kan erg nuttig zijn en kan bijvoorbeeld effectief toegepast worden om de communicatie of samenwerking op het werk te verbeteren. Het Enneagram is echter ook een dynamisch model. Hierdoor kunnen we het enneagram gebruiken om te werken aan persoonlijke ontwikkeling.  Door het zo toe te passen bij coaching kan men gemakkelijk grote resultaten bereiken.

Het gaat er wat ons betreft niet om wat voor type je bent, maar hoe het Enneagram je kan helpen verder te komen in je ontwikkeling.